Puppies

 

 

De puppies van Trade en Joke zijn geboren op 3 mei.  Ze zijn de trotse ouders gevowrden van 5 reuen en 5 teven (alle zwart)

The puppies of Trade and Joke are born on the 3rd of May. They became the proud parents of 5 males and  5 females (all black). 

FT Ch Flagonhall Hermes of Waterford

Nov FT Win Dual's Hope New Joker Called Joke

 

 

De pupjes van Trade en Fleur zijn geboren op 19 maart.  Het zijn 1 reutje en 5 teefjes geworden
The puppies of  Trade and Fleur are born on the 19th of March.  They became the proud parents of 1 male and 5 females
 
 

FT Ch Flagonhall Hermes of Waterford

FT Ch Dual's Hope Lady Fleur

 

Foto's puppies Trade-Fleur

 

Indien u interesse heeft of u wil meer info, gelieve contact op te nemen

If you are interested or you want more information, please contact us

Dhr Rony Michiels
Kerkhofstraat 474
2850 Boom
Tel 0032 (0)3 888 99 38
0032 (0)478 97 96 05