Open FT Winner + Open WT Winner  Dual's Hope Ivanhoe

 

 

HD A

ED 0-0

Ogen vrij/eyes clear: 14/01/2015

Optigen PRCD PRA vrij/clear

CNM vrij/clear

EIC vrij/clear

DNA certified

Field Trial results: UK + NL + B FT award Winner

Working Test Results: B Novice, WT Winner

Show qualification: Very good

 

FT Ch Dipplelodge Raven of Riversway FT Ch Endacott Soames of Riversway FT Ch Glenbriar Solo
FT W Endacott Spindle
FT W Dolbrenin Sian FT Ch Pocklea Remus
IGL W 91
Cadover Della
 
FT Ch Dual's Hope Ellynn FT CH Willowyck Ruff
IGL Winner 2007
FT CH Willowyck Henmann
Cleeveway Nestle
Multi Open FT Winner + Trialer Abbeystead Gaiety FT Ch Glenbriar Solo
Braken Lady Eclipse over Abbeystead

 

 

 

Voor meer informatie over Vic kan u contact opnemen met Marianne van Soest

info@cerbelgundogs.nl